Opening Follies aan zee 2016


Op vrijdag 3 juni 2016 werd Follies aan zee 2016 officieel geopend. Hiermee werden de follies In - Out van Mari Baauw en Jessie Schouten en De Spin van Don Hoppenbrouwer opengesteld voor het publiek. Tevens was er muziek van het Oost-Nederlands Symfonieorkest met gedichten van Diet Gerritsen en diverse bands van de Kaliber Kunstenschool.

Winnaars ontwerpwedstrijd Follies aan zee 2016


De winnaars van de ontwerpwedstrijd Follies aan zee 2016 zijn bekend!

Dinsdagavond 12 januari j.l. vond de pitch plaats tussen de 6 uitgekozen inzenders van de Follies aan Zee 2016 wedstrijd.
De zes inzendingen: Beestachtig van Peter Tijhuis, In - Out van Mari Baauw en Jessie Schouten, Tussen - Buiten van Henk de Haan, Colour in Space and Time van Tessa Bloembergen en Ignacio Gias, De Druppel 2.0 van Saynzo en De Spin van Don Hoppenbrouwer. Deze inzenders hebben het de jury niet gemakkelijk gemaakt, de inzendingen waren van een hoge kwaliteit en zagen er alle 6 zeer fraai uit. Echter sprongen er 2 toch net iets boven uit, dat waren In- Out en de Spin.

Don Hoppenbrouwer met zijn ontwerp de Spin

Jessie Schouten & Mari Baauw met In-Out

Spin

Don Hoppenbrouwer

In-Out

Jessie Schouten & Mari Baauw

Follies aan zee - Pitch 2016

Follies

Het zijn bijzondere en abstracte bouwwerken. Geen conventioneel gebouw ter huisvesting. Zonder functie; een follie dient geen ander doel dan decoratie en inspiratie. Vaak wordt de term vermaaksarchitectuur gehanteerd. Echter, veel follies zijn verheven tot kunst. De constructie en het ontwerp zijn meestal bewust exentriek. Architectuur met een knipoog.

Locatie

De locatie waar de follies komen te staan is het Lageveld in Wierden. Een recreatieplas in het buitengebied van Wierden richting Vriezenveen. Het Lageveld wordt beheerd door de regio Twente. Het Lageveld is een onvergetelijke recreatieplek, vol spetterende waterpret, sportieve uitspattingen en een indrukwekkende natuur. Het Lageveld, daar kan alles! Het park bestaat uit een plas met zonneweiden, grasland en bos. De plas is 6.5 ha groot en heeft een oeverlengte van circa 1.7 km (inclusief de eilanden). De plas bestaat uit een diep deel (de surfvijver ) en een ondiep deel (de zwemvijver en de kleutervijver). De surfvijver is acht tot tien meter diep en het zwemgedeelte is maximaal 1,8 meter diep.De bodem bestaat uit zand. Er ligt niet of nauwelijks slib op de bodem. Het Lageveld is ontstaan door zandwinning. De zandwinning startte hier in 1975 en werd beƫindigd in 1978. Het Lageveld staat niet in verbinding met ander oppervlaktewater en wordt gevoed door kwel- en regenwater. Het waterpeil varieert met de grondwaterstand, en de grootte van de peilvariatie ligt tussen 0.5 en 0.8 m. Bij hoge waterstanden kan er water afgevoerd worden via een overlaat aan de oostzijde. De oevers van de plas zijn beschoeid, met uitzondering van de stranden en de gehele westelijke oever. Deze oever is natuurlijk aangelegd en bezit een flauw profiel over een behoorlijke breedte. Daardoor valt deze oever bij dalend peil over een grote breedte droog en ontstaat een moerasachtige situatie. Dieper in de plas krijgt het talud een steiler profiel.

Inzendingen 2016

Foto's

Archief

Bekijk hier de foto's, films en deelnemers van afgelopen jaren.